Gelish Mani a domicilio

Gelish Mani

505

70 min

Spa Pedi a domicilio

Spa Pedi

420

60 min

Tip or Sculptural Mani a domicilio

Tip or Sculptural Mani

705

120 min

Acrylic Retouch a domicilio

Acrylic Retouch

630

120 min

Spa Mani a domicilio

Spa Mani

400

60 min

Acrylic Mani a domicilio

Acrylic Mani

620

120 min

Gelish Pedi a domicilio

Gelish Pedi

505

70 min

Classic Mani a domicilio

Classic Mani

380

45 min

Classic Pedi a domicilio

Classic Pedi

400

45 min

Classic pedi for him a domicilio

Classic pedi for him

360

45 min

Classic Mani for him a domicilio

Classic Mani for him

340

45 min

Pedi for athletes a domicilio

Pedi for athletes

380

45 min

Podiatry service a domicilio

Podiatry service

680

60 min

POLYGEL MANI a domicilio

POLYGEL MANI

620

90 min

polygel touch-up a domicilio

polygel touch-up

630

120 min

Mani escultural polygel a domicilio

Mani escultural polygel

705

105 min

Aplicación gel manos a domicilio

Aplicación gel manos

290

30 min

Aplicación gel pies a domicilio

Aplicación gel pies

290

30 min

Mani express a domicilio

Mani express

230

30 min

Pedi express a domicilio

Pedi express

230

30 min

Esmaltado en pies a domicilio

Esmaltado en pies

175

30 min

Esmaltado en manos a domicilio

Esmaltado en manos

175

30 min

Pedi Jelly a domicilio

Pedi Jelly

485

45 min

Aplicación de Acrilico a domicilio

Aplicación de Acrilico

475

60 min

Esmalte Kids a domicilio

Esmalte Kids

175

30 min

Aplicación de gel en pies y manos a domicilio

Aplicación de gel en pies y manos

520

60 min

Mani y Pedi express a domicilio

Mani y Pedi express

435

60 min

Esmaltado en manos y pies a domicilio

Esmaltado en manos y pies

310

60 min