Gelish Mani a domicilio

Gelish Mani

529

70 min

Spa Pedi a domicilio

Spa Pedi

439

60 min

Tip or Sculptural Mani a domicilio

Tip or Sculptural Mani

739

120 min

Acrylic Retouch a domicilio

Acrylic Retouch

659

120 min

Spa Mani a domicilio

Spa Mani

419

60 min

Acrylic Mani a domicilio

Acrylic Mani

649

120 min

Gelish Pedi a domicilio

Gelish Pedi

529

70 min

Classic Mani a domicilio

Classic Mani

399

45 min

Classic Pedi a domicilio

Classic Pedi

419

45 min

Classic pedi for him a domicilio

Classic pedi for him

378

45 min

Classic Mani for him a domicilio

Classic Mani for him

359

45 min

Pedi for athletes a domicilio

Pedi for athletes

399

45 min

Podiatry service a domicilio

Podiatry service

719

60 min

POLYGEL MANI a domicilio

POLYGEL MANI

649

90 min

polygel touch-up a domicilio

polygel touch-up

659

120 min

Mani escultural polygel a domicilio

Mani escultural polygel

739

105 min

Aplicación gel manos a domicilio

Aplicación gel manos

299

30 min

Aplicación gel pies a domicilio

Aplicación gel pies

299

30 min

Mani express a domicilio

Mani express

245

30 min

Pedi express a domicilio

Pedi express

245

30 min

Esmaltado en pies a domicilio

Esmaltado en pies

185

30 min

Esmaltado en manos a domicilio

Esmaltado en manos

185

30 min

Pedi Jelly a domicilio

Pedi Jelly

509

45 min

Aplicación de Acrilico a domicilio

Aplicación de Acrilico

499

60 min

Esmalte Kids a domicilio

Esmalte Kids

185

30 min

Aplicación de gel en pies y manos a domicilio

Aplicación de gel en pies y manos

545

60 min

Mani y Pedi express a domicilio

Mani y Pedi express

457

60 min

Esmaltado en manos y pies a domicilio

Esmaltado en manos y pies

325

45 min