Mani Gelish a domicilio

Mani Gelish

505

70 min

Pedi Spa a domicilio

Pedi Spa

420

60 min

Mani Escultural Acrilíco a domicilio

Mani Escultural Acrilíco

705

120 min

Retoque de Acrílico a domicilio

Retoque de Acrílico

630

120 min

Mani Spa a domicilio

Mani Spa

400

60 min

Mani  Acrílico a domicilio

Mani Acrílico

620

120 min

Pedi Gelish a domicilio

Pedi Gelish

505

70 min

Mani Clásico a domicilio

Mani Clásico

380

45 min

Pedi Clásico a domicilio

Pedi Clásico

400

45 min

Pedi clásico hombre a domicilio

Pedi clásico hombre

360

45 min

Mani clásico hombre a domicilio

Mani clásico hombre

340

45 min

Pedi para deportistas a domicilio

Pedi para deportistas

380

45 min

Servicio Podológico a domicilio

Servicio Podológico

680

60 min

Mani Polygel a domicilio

Mani Polygel

620

90 min

Retoque de polygel a domicilio

Retoque de polygel

630

120 min

Mani escultural polygel a domicilio

Mani escultural polygel

705

105 min

Aplicación gel manos a domicilio

Aplicación gel manos

290

30 min

Aplicación gel pies a domicilio

Aplicación gel pies

290

30 min

Mani express a domicilio

Mani express

230

30 min

Pedi express a domicilio

Pedi express

230

30 min

Esmaltado en pies a domicilio

Esmaltado en pies

175

30 min

Esmaltado en manos a domicilio

Esmaltado en manos

175

30 min

Pedi Jelly a domicilio

Pedi Jelly

485

45 min

Aplicación de Acrilico a domicilio

Aplicación de Acrilico

475

60 min

Esmalte Kids a domicilio

Esmalte Kids

175

30 min

Aplicación de gel en pies y manos a domicilio

Aplicación de gel en pies y manos

520

60 min

Mani y Pedi express a domicilio

Mani y Pedi express

435

60 min

Esmaltado en manos y pies a domicilio

Esmaltado en manos y pies

310

45 min