Mani Gelish a domicilio

Mani Gelish

529

70 min

Pedi Spa a domicilio

Pedi Spa

439

60 min

Mani Escultural Acrilíco a domicilio

Mani Escultural Acrilíco

739

120 min

Retoque de Acrílico a domicilio

Retoque de Acrílico

659

120 min

Mani Spa a domicilio

Mani Spa

419

60 min

Mani  Acrílico a domicilio

Mani Acrílico

649

120 min

Pedi Gelish a domicilio

Pedi Gelish

529

70 min

Mani Clásico a domicilio

Mani Clásico

399

45 min

Pedi Clásico a domicilio

Pedi Clásico

419

45 min

Pedi clásico hombre a domicilio

Pedi clásico hombre

378

45 min

Mani clásico hombre a domicilio

Mani clásico hombre

359

45 min

Pedi para deportistas a domicilio

Pedi para deportistas

399

45 min

Servicio Podológico a domicilio

Servicio Podológico

719

60 min

Mani Polygel a domicilio

Mani Polygel

649

90 min

Retoque de polygel a domicilio

Retoque de polygel

659

120 min

Mani escultural polygel a domicilio

Mani escultural polygel

739

105 min

Aplicación gel manos a domicilio

Aplicación gel manos

299

30 min

Aplicación gel pies a domicilio

Aplicación gel pies

299

30 min

Mani express a domicilio

Mani express

245

30 min

Pedi express a domicilio

Pedi express

245

30 min

Esmaltado en pies a domicilio

Esmaltado en pies

185

30 min

Esmaltado en manos a domicilio

Esmaltado en manos

185

30 min

Pedi Jelly a domicilio

Pedi Jelly

509

45 min

Aplicación de Acrilico a domicilio

Aplicación de Acrilico

499

60 min

Esmalte Kids a domicilio

Esmalte Kids

185

30 min

Aplicación de gel en pies y manos a domicilio

Aplicación de gel en pies y manos

545

60 min

Mani y Pedi express a domicilio

Mani y Pedi express

457

60 min

Esmaltado en manos y pies a domicilio

Esmaltado en manos y pies

325

45 min